Vårt arbetssätt

Vi har genom åren utvecklat en arbetsmodell för hur vi tar en innovationsidé fram till ett framgångsrikt bolag med potential att bli en ”Gamechanger” i sin bransch. Förenklat beskrivet arbetar vi i tre steg:

Vårt arbetssätt

Vi har genom åren utvecklat en arbetsmodell för hur vi tar en innovationsidé fram till ett framgångsrikt bolag med potential att bli en ”Gamechanger” i sin bransch. Förenklat beskrivet arbetar vi i tre steg:

1

Idé – innovation

1. Idé – innovation

Vi jobbar kontinuerligt med att själva forma eller fånga innovationsidéer i våra nätverk och dessa kommer fram på tre olika sätt:

  1. Idén till innovationen kommer internt ifrån i koncernen
  2. I samverkan med något universitet eller forskare
  3. Som en extern idé från annan entreprenör

Utvärderingsprojekt

2. Utvärderings-projekt

Om vi ser att en idé är tillräckligt intressant och något vi bedömer har både stor potential och är teoretiskt möjlig att realisera så startas ett internt projekt för analys och utvärdering. Denna fasen finansieras helt av CIMON och resultatet av arbetet resulterar i ett ”go” eller ”no go”. Uppfyller den kriterierna går den vidare i steg 3. De flesta idéer sållas dock bort här och går inte vidare.

2

3

Proof of concept

3. Proof of concept

De projekt/idéer vi bedömer ha stor potential att kunna bli Gamechangers bolagiseras, nästa steg är att uppnå ett “proof of concept” med innovationen. “proof of concept”  innebär oftast att målsättningen är att få betalande kunder att använda produkten eller tjänsten. Är det en innovation i tidigt forskningsstadium och där vi vet att flera års utveckling väntar har vi en annan utvärderingsmodell i detta steget. I denna fasen utser vi också ett dedikerat team för att leda bolaget. Först vid positivt “proof of Concept” bjuder vi in vårt investerarnätverk att vara med.

Vårt investerarnätverk

Vårt investerar-nätverk

CIMON är alltid själv största delägare i de bolag vi bygger upp. Det innebär att vi har mest att vinna, men också mest att förlora, vilket är en trygghet för våra medinvesterare. Vår arbetsmodell har historiskt inneburit att våra medinvesterare haft nästintill 100% framgång i sina investeringarna med CIMON. Idag har vi ett nätverk av medinvesterare bestående av ett flertal institutionella aktörer såsom flera olika Länsförsäkringsbolag, fonder, stiftelser men även privata investerare.

Samarbeten

Samarbeten med universitet och högskola

CIMON har sedan starten haft ett nära samarbete med flera olika universitet och högskolor framförallt i Sverige. För oss är det naturligt då många av teknikerna vi utvecklar är ett resultat av forskning och ofta på gränsen av vad som är möjligt. Dessa långa samarbeten har gett oss en stor erfarenhet av att framgångsrikt kommersialisera forskning.