Vår filosofi

Läs mer om några av de värderingar och tankar som vi arbetar efter.

Ödmjukt entreprenörskap

Vår filosofi

Läs mer om några av de värderingar och tankar som vi arbetar efter.

Ödmjukt entreprenörskap

Ödmjukt entreprenörskap

”Ödmjukt entreprenörskap” är ett sätt att förhålla sig till både kollegor, kunder och partners som i dag blivit ett signum inom hela CIMON-koncernen. Entreprenörskapet innebär att vi alltid strävar målinriktat framåt, vill mer och ständigt ifrågasätter “gamla sanningar”, Vi gör detta i kombination med stor respekt för våra kollegors, partners och kunders tankar och erfarenheter. För det är i denna skärningspunkt av kreativt ifrågasättande, öppenhet och tillit som nya banbrytande idéer föds. Saker som kan göra världen bättre.

Starka lag tillsammans

Ett starkt lag. tillsammans.

Lagkänsla, mångfald och samarbete är en nyckel till både framgång och utveckling. Styrkan i laget rätt kombinerad med den individuella viljan och drivet, är en avgörande faktor för att lyckas. Vi tror på lag bestående av personer med olika erfarenheter, bakgrund och kompetens. Det är i en miljö där man har roligt tillsammans och tror på varandra som de bästa idéerna föds och de kreativaste lösningarna utvecklas.

En styrka i CIMON-gruppen är att vi dessutom är en hel liga av lag – bolag där vi kan utnyttja varandras specialistkompetenser. Tillsammans är vi enormt starka!

Långsiktighet

Långsiktighet

Vi tror på en offensiv men långsiktig inställning. Som erfarna entreprenörer vet vi att med stor vilja och kraft är allt möjligt att genomföra. Men vi vet också att vissa saker tar tid att utveckla och forma. Det måste det få göra om det inte bara skall bli bra, utan banbrytande bra.

En aktiv del i samhället

En aktiv del i samhället

Att vara en aktiv aktör i det samhälle som vi verkar i på ett bredare plan är viktigt för oss. Detta gör vi genom ett brett engagemang på olika fronter. Vi arbetar också aktivt på strategisk nivå i alla våra bolag med miljö och hållbarhetsfrågor.

Som koncern är vi bland annat engagerade som huvudpartners till i det internationella projektet “Enable for Life” med fokus på föräldralösa flickor i Indien. Vi bidrar också med den kunskap och erfarenhet vi haft förmånen att bygga upp genom samarbeten med bland annat utbildningsinstitutioner, högskolor och ideella näringslivsstiftelser.