Erfarenhet. Passion. Engagemang.

CIMON är en nordisk innovationskoncern med fokus på kvalificerade tjänster, ny teknik och digitalisering.

Vårt arbetsätt

Vi driver långsiktig tilläxt och utveckling av idéer och bolag med stor potential

Under mer än 30 års tid har vi varit med och utvecklat bolag och tekniker som nått stor framgång, både i Sverige och internationellt. Som aktiva entreprenörer och ägare med ett långsiktigt engagemang utvecklar vi bolag och idéer där vi ser en stor utvecklingspotential utefter vår vision ”creating gamechangers”.

Vår strategi är att att skapa långsiktigt hållbar tillväxt och värdeutveckling genom att aktivt utveckla och bygga bolag baserade på kvalificerade produkter och tjänster med potential att bli marknadsledande inom sitt område. Vi satsar kunskap, tid och kapital för att tillsammans med drivna ledare och innovatörer forma lösningar som verkligen gör skillnad.

En del av vår strategi är att verka branschoberoende med en bredd av engagemang där vi tar utgångspunkt i nya teknologier eller digitalisering för att forma nya innovationer. Idag har vi ledande ägarpositioner i ett tiotal bolag i olika utvecklingsfaser och branscher. Från snabbväxande tillväxtbolag till nystartade verksamheter som skall bli morgondagens stjärnor.

Under mer än 30 års tid har vi varit med och utvecklat bolag och tekniker som nått stor framgång, både i Sverige och internationellt. Som aktiva entreprenörer och ägare med ett långsiktigt engagemang utvecklar vi bolag och idéer där vi ser en stor utvecklingspotential utefter vår vision ”creating gamechangers”.

Vår strategi är att att skapa långsiktigt hållbar tillväxt och värdeutveckling genom att aktivt utveckla och bygga bolag baserade på kvalificerade produkter och tjänster med potential att bli marknadsledande inom sitt område. Vi satsar kunskap, tid och kapital för att tillsammans med drivna ledare och innovatörer skapa tillväxt och utveckling i bolag som verkligen gör skillnad.

En del av vår strategi är att verka branschoberoende med en bredd av engagemang där vi tar utgångspunkt i nya teknologier eller digitalisering för att forma nya innovationer. Idag har vi ledande ägarpositioner i ett tiotal bolag i olika utvecklingsfaser och branscher. Från snabbväxande tillväxtbolag till nystartade verksamheter som skall bli morgondagens stjärnor.

Vår historia
Vår historia

Korta företagsfakta

Korta fakta och nyckeltal om CIMON koncernen

År 2022 2021 2020
Rörelsens intäkter 200 190 159
Årets nettoresultat 180 142 -67
Eget kapital 569 389 297
Kortfristiga placeringar, kassa, bank 107 108 57
Balansomslutning 722 485 526
Soliditet 78,7% 80,2% 56,4%
Antal anställda 152 150 155

Utmärkelser vi är stolta över

Genom åren har vi haft glädjen att vinna en rad olika priser och utmärkelser för de innovationer vi utvecklat, nedan kan du se ett urval av dem.

Vår ledning

Vi anser att den viktigaste nyckel till framgång är ett välbalanserat och stark lag. Vår ledning består av en kombination av entreprenörer och experter inom finans- och företagsutveckling och digitalisering. Den gemensamma nämnaren är att alla brinner för att skapa och utveckla.

Per-Anders Johansson

Chairman of the board

Född 1954. Grundare och majoritetsägare av CIMON AB. Har tidigare arbetat som CFO och vice VD i Ellos AB, Nordico AB och Karlshamns AB. Styrelseordförande i CIMON AB, Sparbanken i Karlshamn, Neuronano AB och PAXMAN AB. Styrelseledamot bland andra i TC Tech Sweden AB och C.F.S. Medical.

Peter Mattisson

President and CEO

Född 1963. Serieentreprenör och företagsledare. Grundare av Avalon Innovation, ett av Sveriges mest prisbelönta konsultföretag samt en rad andra bolag. Har även genom åren haft olika samhällsengagemang och t ex varit med och skapat Netport Science Park, bildat Swedish Edtech Industry, verkat som styrelseledamot i Blekinge Tekniska högskola och engagerad i ”återstart av Sverige” för Svenskt Näringsliv. Nya bolag som är startade under Peters ledning är TC TECH, Kubicom, Skolon, Galio of Sweden och Techquity.

Emelie Gustafsson

Chief Financial Officer

Född 1980. Driven civilekonom och koncern-CFO med erfarenhet från avancerad affärsredovisning i flera olika branscher. Därtill IT- och teknikintresserad; medverkat till/ansvarat för implementering av ett antal nya ekonomi- och rapporteringssystem. Är även i sin roll CFO för börsnoterade Paxman AB.

Oliver Lundgren

Chief Operating & Strategic Initiatives Officer

Född 1992. Entreprenör med bred erfarenhet inom Tech, grundade sin första verksamhet vid 13 års ålder. Grundare till koncernbolagen Skolon, Techquity, Kubicom och Galio of Sweden. Sitter också i styrelsen för Kreativum AB och är en av initiativtagarna bakom Swedish Edtech Industry. Är även i sin roll CEO för Skolon AB.

Alexander Haraldsson

Chief Technology Officer

Född 1990. Civ.ing datateknik, Lunds universitet. Bakgrund som systeminnovatör och har deltagit i flera teknik start-ups. Medgrundare till koncernbolaget Kubicom samt teknisktansvarig för skapandet av plattformarna för Galio of Sweden, Skolon och Techquity.