Exakta förvärvar Viron Group

Vi kan idag meddela att Exakta Group förvärvat Viron Group med bolagen Photomic och Kungsfoto. Exakta är en av Sveriges största tryckerikoncerner och har också en stor skolfotoverksamhet under namnet Exakta Skolfoto. Genom förvärvet av Viron Group blir man nu marknadsledande i Sverige och har därmed stora förutsättningar att vidareutveckla verksamheten till nya nivåer.

– Genom stora satsningar på ny digital teknik har vi inte bara digitaliserat Photomic och Kungsfoto sedan 2011, utan också bidragit till att utveckla branschen mot en mer kundinriktad och hållbar affärsmodell. Exakta Foto får nu de förutsättningar som krävs för att fortsätta vidareutveckla verksamheten i en marknad med tuff konkurrens. Samtidigt kommer vi lägga vårt fokus på att fortsätta växa och utveckla våra andra verksamheter ännu mer, säger Peter Mattisson, VD & koncernchef på CIMON.

CIMON har sedan 2011 varit ägare till Viron Group. Fokus har varit att utveckla e-handelsverksamhet och digitala distributionslösningar inom media och bildområdet kopplat mot framförallt skola. I denna bolagsgrupp har flera verksamheter utvecklats såsom Photomic och Kungsfoto, men också flera nya varumärken har skapats som till exempel Galio of Sweden. Sedan några år tillbaka har dock Viron Group renodlats till att helt fokusera på skolfoto och sportfoto med bolagen Photomic och Kungsfoto. De övriga bolagen finns som egna verksamheter i CIMON-gruppen och berörs ej av affären.

Vi frågor kontakta Peter Mattisson, koncernchef CIMON på tel. 0708-55 34 34
eller Magnus Bagge, VD Exakta Skolfoto på tel.070-523 33 55