Avalon Solutions förvärvas av det franska börsnoterade bolaget Devoteam

Avalon Solutions är partner och återförsäljare för en rad Cloud-lösningar som exempelvis Google, Salesforce, BetterCloud och Copper. Verksamheten var från början ett affärsområde inom Avalon Innovation, men knoppades av som eget bolag för c:a 10 år sedan. Anledningen var att Avalon Innovation är ett leverantörsneutralt konsultföretag med fokus på att erbjuda spetskompetensutveckling och rådgivning till kunder oavsett systemplattform eller val av leverantör.

Avalon Solutions har vuxit snabbt och har idag 45 anställda i 7 länder. Genom att Devoteam, med sina 7.000 anställda och verksamhet i många olika länder, nu förvärvar Avalon Solutions kommer man att ännu snabbare kunna etablera och expandera denna verksamhet på nya marknader. I samband med förvärvet byts namnet till avalon by Devoteam.

-”Vi önskar nu avalon by Devoteam lycka till på sin spännande resa i världen och ser fram emot ett fortsatt starkt samarbete med dem och våra olika bolag i CIMON-koncernen även i framtiden”, säger Peter Mattisson Koncernchef och VD i CIMON och grundare av Avalon Innovation.