Project Description

Effektivare och säkrare utvecklingsprocesser

Nextage har lösningar för att hantera produkt- och utvecklingsdata

Startat

2001

Marknader

Sverige & Danmark

Product lifecycle management

Nextage är ett bolag specialiserat på hur man effektivt hanterar produktdata i utvecklingsprocesser i hela produktlivscykeln och att erbjuda mjukvarulösningar för detta. Bolaget är ursprungligen en spin-off från Avalon Innovation. Man är partner med ett antal ledande programvarubolag som t ex Siemens Digital Solutions, men utvecklar också egna programvaror.

Hemsida