Project Description

Forskningsresultat som ledde till viktminskning

Havremjölk som lösning för viktminskning

LTP – Lipid Technologies Provider

Startades av CIMON år 2001 för att utveckla en livsmedelsingrediens för viktminskning baserat på havremjölk och produktionsanläggning byggdes upp i Karlshamn. Produkten fick ett stort genomslag och bolaget avyttrades till DSM i Holland 2006 för c:a 30 miljoner Euro.