Project Description

Från enbart forskning till Specialty Pharma

Från ett bolagsvärde på 80 miljoner kr till 6 miljarder kr på sex år.

Karo Pharma

CIMON engagerade sig i börsnoterade Karo Pharma 2012 genom förvärv av 5% av aktierna i bolaget och tog därvid en aktiv styrelseroll. Värdet på Karo var då c:a 80 mkr. I samband med att Anders Lönner rekryterades som VD 2015 fastställdes en ny affärsplan där forskningsverksamheten avvecklades för att fokusera nya inriktningen Specialty Pharma. I samband med förändringen av verksamhetsinriktningen ändrades bolagets namn till Karo Pharma. Under ledning av Anders Lönner genomfördes en kraftfull expansion av verksamheten med flertalet företagsförvärv. I slutet av 2018 förvärvade EQT aktiemajoriteten i bolaget till bolagsvärdet 6 miljarder kr.

Hemsida