CIMON är inget renodlat investmentbolag utan fokuserar på engagemang där vi kan bidra både strategiskt, operativt och finansiellt. Vårt fokus just nu är utveckling av våra nuvarande engagemang, varför vi är väldigt restriktiva med nya engagemang.