Peter på CIMON engagerad i återstart av Sverige efter corona

Företag i Sverige och världen har drabbats hårt i följderna av corona-krisen. Svenskt Näringsliv startar därför nu ett nytt stort projekt för att återstarta Sverige.
– Projektet handlar om att i kölvattnet av krisen skall det svenska näringslivet gå ut med stärkt konkurrenskraft, säger Jan-Olof Dacke, VD på Svenskt Näringsliv.

Till projektet har det knutits två nationella referensgrupper – en entreprenörsgrupp samt en storföretagargrupp. Grupperna skall representera näringslivets olika sektorer. Referensgrupperna skall bidra med lägesbild, erfarenhet och idéer för att förslag på åtgärder skall bli ännu mer relevanta.

I entreprenörsgruppen, bestående av 8 personer från hela landet, har Peter Mattisson på CIMON utsetts som en av representanterna.

– Det var för mig självklart att ställa upp när jag blev kontaktad av Jan-Olof Dacke för att vara en av entreprenörsrepresentanterna i detta för Sverige så oerhört viktiga arbete. För mig finns inget viktigare än att vi får en bra återstart för svenska företag i den största nationella och internationella kris vi haft i modern tid. Vi är världens kanske mest innovativa land och nu gäller det att utnyttja den kraften, avslutar Peter.

För mer information kontakta:
Peter Mattisson
VD och koncernchef
CIMON AB
0708-55 34 34