TC TECH patent godkänt i Kina och Japan

TC TECHs patent gällande active intermediate har blivit godkänt i Kina och Japan.
Patentet omfattar den grundläggande elektromagnetismen i TC TECHs teknik och är en utökning av TC TECHs befintliga patentfamiljer. Patenten rör den unika tekniken att tillverka bland annat ultratunna light guide plates. Med TC TECHs teknik är det möjligt att tillverka så kallade light guide plates med en tjocklek ner till 0,1 mm. TC TECHs teknik möjliggör applicering av dubbelsidigt nanomönster även i ultratunna light guide plates, vilket tillsammans med en hög produktivitet gör TC TECHs teknik unik.