TC TECH’s produktionssystem slutgodkänt

Det första av de två produktionssystem som TC TECH levererat till Taiwan är nu verifierat och slutgodkänt i fullskalig produktion.

”Detta är självklart en väldigt viktig milstolpe i TC TECH’s utveckling”, säger VD Alexander Luiga i en kommentar. ”Dels innebär slutgodkännandet att vi kommer att redovisa intäkter under första kvartalet 2017 och dels kan vi nu intensifiera försäljningsarbetet av ytterligare system med godkännandet som grund”.

”Vad gäller det andra levererade systemet har detta uppnått samma kvalitetsstatus som det första. Nästa steg är att komplettera systemet med en s.k. Roll-to-Sheet-utrustning (RtS, en automatiseringsutrustning som gör det möjligt att mata in plastfilm från en rulle direkt in i systemet och efter inprägling av nanostrukturmönster klippa till önskad storlek). Denna produktutveckling pågår för fullt, och vi förväntar oss att ha en RtS installerad i Taiwan inom ett par månader. Därefter kommer kunden att för vår räkning testköra utrustningen i tre månader. Att kunna utveckla en RtS i nära samarbete med kund är otroligt värdefullt för oss, då den kommer att utgöra ett mycket attraktivt tillbehör till framtida system” avslutar Alexander Luiga.