Erfarenhet. Passion. Engagemang.

CIMON är ett nordiskt utvecklingsföretag med fokus på kvalificerade tjänster, ny teknik och IT.
Som aktiva entreprenörer och ägare med ett långsiktigt engagemang utvecklar vi bolag och idéer inom
produkt- och tjänsteområden där vi ser en stor utvecklingspotential; vårt måtto är creating game-changers.

Under mer än 25 års tid har vi varit med och utvecklat bolag och tekniker som nått stor framgång, både i Sverige och internationellt. Vi satsar kunskap, tid och kapital och skapar tillsammans med drivna ledare och innovatörer tillväxt och utveckling i bolag som verkligen gör skillnad.

Idag har vi ledande ägarpositioner i ett tiotal bolag i olika utvecklingsfaser och branscher. Från marknadsledande bolag till nystartade verksamheter som skall bli morgondagens stjärnor. Men alla verksamheter vi är engagerade i har en sak gemensamt: en stark kultur av ödmjukt entreprenörskap!

Korta företagsfakta

Några korta fakta om CIMON koncernen:

VD och koncernchef: Peter Mattisson

Grundare och styrelseordförande: Per-Anders Johansson

Grundat: 1988

Huvudkontor: Karlshamn


Nedan belopp är angivna i miljoner kronor (msek).
År 2018 2017 2016
Rörelsens intäkter 473,8 429,6 573,3
Årets nettoresultat 44,1 40,3 100,5
Eget kapital 337,5 304,7 259,2
Kortfristiga placeringar, kassa, bank 155,2 145,0 97,7
Balansomslutning 619,1 562,9 486,2
Soliditet 54,5% 54,1% 53,3%
Antal anställda 273 319 376

Ovanstående siffror är hämtade från årsredovisningen 2016-2018 i koncernens moderbolag CIMON AB.

Vi driver långsiktig tilläxt och utveckling av bolag och idéer med stor potential

Vår strategi är att att skapa långsiktigt hållbar tillväxt och värdeutveckling genom att aktivt utveckla och bygga bolag baserade på kvalificerade produkter och tjänster med potential att bli marknadsledande inom sitt verksamhetsområde.

En stark finansiell plattform

Vår starka finansiella plattform är en hörnsten i vår strategi och skapar stabilitet och trygghet i koncernen. Detta gör det också möjligt att satsa offensivt när det krävs, samtidigt som det är en förutsättning för att kunna arbeta långsiktigt. Vid årskiftet 2018/2019 uppgick det egna kapitalet till drygt 337,5 mkr och likvida medel inklusive kortsiktiga placeringar till 155 mkr i CIMON AB koncernen.

Ett brett engagemang som är branschoberoende

Alla våra bolags verksamheter baseras på någon form av kvalificerad produkt eller tjänst. Ofta med koppling till avancerad teknik eller IT.

Våra bolag finns inom olika branschen där vi ser möjligheter att skapa en verklig utveckling och förändring.

Vi driver teknik- och branschutveckling

Inom koncernen har vi lång erfarenhet av innovativ affärs- och företagsutveckling bl a genom att vi är med och både skapar och fångar möjligheter med nya tekniker och beteenden. En viktig del i vår strategi är att arbeta med den typ av idéer och bolag som har denna potential inom just sitt område. Vårt arbete bidrar därmed till samhällsutvecklingen i stort och till att öppna nya möjligheter för fler nya produkter och tjänster.

Långsiktigt ägande

Som ägare är vi långsiktig och djupt engagerad i de bolag vi verkar. Bolagen i koncernen finns i olika faser, från nystartat till väletablerat. Oftast är vi med på hela resan där emellan. Tillväxt skall främst ske under lönsamhet i respektive bolag. Därför är vi mycket noggranna innan vi engagerar oss i nya projekt.

En spännande och framgångsrik resa
under mer än 25 år

De ursprungliga delarna av CIMON-koncernen grundades av Per-Anders Johansson 1988. Genom åren har en stor mängd framgångsrika bolag både startats och utvecklats inom ramen för CIMON-koncernen. Nämnas kan bl.a. Biogram, Pascal Medical, CFS Medical och Lipid Technology Provider. Ett av de mer framgångsrika bolagen med ny banbrytande teknologi var Coding Technologies AB inom digital ljudkompression vilken blivit en världsstandard. Bolaget förvärvades 2007 av Dolby i USA och transaktionen var det året en av Sveriges större företagsaffärer. CIMON-koncernen har under många år haft ett mycket aktivt samarbete med ett flertal andra professionella investerare.

Peter Mattisson grundade Avalon Innovation 1997. Avalon har vuxit snabbt och utvecklats till att bli ett av Sveriges mest prisbelönta och framgångsrika bolag inom innovation och industridesign och är utvecklingspartner till ett flertal av Sveriges ledande exportföretag.

Med koppling till Avalon har ett flertal andra bolag startats genom åren. Nämnas kan bla Neuronano AB, TC TECH Sweden AB och Cloudfinder AB. Peter och Per-Anders började samarbeta och samverka redan år 2001. Avalon var under ett antal år börsnoterat men i samband med att CIMON AB köpte ut Avalon från börsen 2010 blev Peter VD i CIMON och Per-Anders arbetande styrelseordförande.

De senaste 10 åren har varit en intensiv period i skapandet av nya verksamheter. 2006 grundades Neuronano tillsammans med professor Jens Schouenborg och 2009 inleddes satsningen på cloud lösningar som senare ledde fram till bolaget Avalon Solutions. 2011 startades TC TECH, Kubicom och även Viron Media gruppen i sin nuvarande form bildades. 2013 grundades bolaget Galio of Sweden och Skolon startades 2014.

CIMON har visserligen en framgångsrik historia, men den entreprenöriella kulturen innebär att vi ständigt siktar framåt. Med flera banbrytande teknologier i de nuvarande bolagen ligger de största framgångarna framåt i tiden.

Vår ledning

Vi anser att den viktigaste nyckel till framgång är ett välbalanserat och stark lag. Vårt team består av en kombination av entreprenörer och experter inom finans- och företagsutveckling och IT. Den gemensamma nämnaren är att alla brinner för att skapa och utveckla.
Per-Anders Johansson
Chairman of the board
Född 1954. Grundare och majoritetsägare av CIMON AB. Har tidigare arbetat som CFO och vice VD i Ellos, Nordico och Karlshamns AB. Styrelseledamot i bland andra KaroBio AB, Nomic Förvaltnings AB, C.F.S. Medical, Diabetes Tools Sweden AB, Neuronano och Sparbanken i Karlshamn. Vidare är Per-Anders också styrelsemedlem i Carl Ejler Rasmussen Holding Sweden, Nomic Fastigheter, Joesli Sweden Holding, Konfekta Norden AB och CT Intressenter.
Peter Mattisson
President and CEO
Född 1963. Serieentreprenör och företagsledare. Grundare av Avalon Innovation, ett av Sveriges mest prisbelönta konsultföretag samt en rad andra bolag. Har även varit med och skapat Netport Science Park. Styrelseledamot i bland annat Blekinge Tekniska högskola och Svensk Talteknologi AB. Nya bolag som är startade under Peters ledning är Kubicom, Skolon och Galio of Sweden.
Emelie Gustafsson
Chief Financial Officer
Född 1980. Driven civilekonom med erfarenhet från avancerad affärs- redovisning i flera olika branscher. Därtill IT- och teknikintresserad; medverkat till/ansvarat för implementering av ett antal nya ekonomi- och rapporteringssystem.
Oliver Lundgren
Chief Operations & Strategic Initiatives Officer
Född 1992. Entreprenör, grundade sin första verksamhet vid 13 års ålder. Har tidigare arbetat främst med att leda olika satsningar inom affärsutveckling, digitalisering och varumärkesutveckling. Medgrundare till koncernbolagen Kubicom, Skolon och Galio of Sweden.
Alexander Haraldsson
Chief Technology Officer
Född 1990. Civ.ing datateknik, Lunds universitet. Bakgrund som systeminnovatör och har deltagit i flera teknik start-ups. Medgrundare till koncernbolaget Kubicom samt teknisktansvarig för skapandet av Skolon plattformen.