Vår filosofi

Läs mer om några av de värderingar och tankar som vi arbetar efter.

Ödmjukt entreprenörskap

I Avalon Innovation formades för många år sedan begreppet “Ödmjukt entreprenörskap”. Ett sätt att förhålla sig till både kollegor, kunder och andra kontakter som i dag blivit ett signum inom hela CIMON-koncernen. Entreprenörskapet innebär att vi alltid strävar målinriktat framåt, vill mer och ständigt ifrågasätter “gamla sanningar”. Men vi gör detta i kombination med stor respekt för våra kunders och kollegors tankar och erfarenheter. För det är i denna skärningspunkt av kreativt ifrågasättande, öppenhet och tillit som nya banbrytande idéer föds.

Laget utvecklar jaget

Lagkänsla, mångfald och samarbete är en nyckel till individuell framgång och utveckling. Vi tror på lag bestående av personer med olika erfarenheter, bakgrund och kompetens. Genom att enas och arbeta mot gemensamma mål med lagets resultat och utveckling i främsta rummet skapas också de bästa förutsättningarna för individuell utveckling och framgång. Att ha roligt tillsammans och tro på varandra är en viktigt framgångsfaktor. Det är också i denna miljö som de bästa idéerna föds och de kreativaste lösningarna utvecklas.

Styrkan i laget, kombinerad med den individuella viljan och drivet, är den avgörande faktorn för att lyckas. Det handlar om att se och utnyttja varandra styrkor.

Offensiv långsiktighet

Vi tror på en offensiv och långsiktig inställning. Som erfarna entreprenörer vet vi att med stor vilja och kraft är allt möjligt att genomföra. Men vi vet också att vissa saker tar tid att utveckla och forma. Det måste det få göra om det inte bara skall bli bra, utan banbrytande bra.

Därför arbetar vi med en hög aktivitetsnivå i vårt dagliga arbete och är snabba med att testa nya saker på marknaden.

En aktiv del i samhället

Att vara en aktiv aktör i det samhälle som vi verkar i på ett bredare plan än som arbetsgivare och företagsägare är för oss naturligt. Vi verkar både på hemmaplan och globalt för ett långsiktigt hållbart, stabilt och välmående samhälle för alla. Detta gör vi genom ett brett engagemang på olika fronter.

Vi arbetar också aktivt på strategisk nivå i alla våra bolag med miljö och hållbarhetsfrågor, och flera av bolagen är marknadsledande inom området i sin bransch. Varje bolag har också ett uttalat uppdrag att ta ett aktivt socialt ansvar och bidra till en rättvisare verklighet för alla. Som koncern är vi t ex engagerade som huvudpartners till i det internationella projektet “Enable for Life” med fokus på föräldralösa flickor i Indien.

Vi bidrar också med den kunskap och erfarenhet vi haft förmånen att bygga upp genon samarbeten med bland annat utbildningsinstitutioner, högskolor och ideella näringslivsstiftelser.