Nyheter

Pressrelease 2017-02-23
CIMON och Skolon med och grundar Swedish Edtech Industry

CIMON och Skolon med och grundar Swedish Edtech Industry

Pressrelease 2017-02-23

Idag lanseras Swedish Edtech Industry, en helt ny branschorganisation som samlar de företag som verkar inom edtech i Sverige och syftet är att driva frågor för en kvalitativ digitalisering av det svenska utbildningssystemet. Etablerade bolag, startups och investerare kraftsamlar och bygger ett nätverk som stärker svensk edtech, både på hemmamarknaden och för export.

I Sverige är edtech en miljardmarknad som växer och tillväxttakten förväntas bli än högre de närmaste åren. Globalt är edtech en av de fem snabbast växande marknaderna. De befintliga stora aktörerna vidareutvecklar sina digitala lösningar, samtidigt som antalet nya bolag inom området växer snabbt. Den nystartade branschorganisationen är först med att renodlat fokusera på de bolag som levererar tjänster och produkter kopplade till utbildning, en stor och bred sektor.

“Digitalt befinner sig utbildningssektorn i början av sin resa. Det krävs både ökade kunskaper om digitaliseringens möjligheter att effektivisera och höja utbildningens kvalitet hos beställaren, skolhuvudmännen, precis som att vi i branschen behöver samarbeta i högre grad. Teknologi utvecklas i snabb takt och branschens know-how om möjligheter att lösa problem eller utmaningar i utbildningsverksamheten behöver tas tillvara. Det behovet vill vi möta och därför startar vi en branschförening” säger Peter Mattisson, ordförande i styrelsen för Swedish Edtech Industry och VD CIMON.

“I arbetet med att etablera Skolon på den svenska marknaden har vi upptäckt att det saknats en aktör som samlar hela branschen inom edtech-området. Det känns därför väldigt roligt att idag presentera att vi nu lyckats samla hela branschen kring detta initiativ som jag tror är jätteviktigt för den svenska skolans framtid” säger Oliver Lundgren, COO i Skolon och med i Swedish Edtech Industrys styrelse. I styrelsen finns företrädare för både de största aktörerna och de nya innovativa bolagen i Sverige.

“Initiativet är efterlängtat. Svensk edtech befinner sig i ett momentum och det har saknats ett forum för att bygga ett starkt nätverk mellan etablerade bolag, startups, investerare och utbildningssektorn” menar Jannie Jeppesen, VD Swedish Edtech Industry. “Vi har redan innan lansering över trettiofem medlemmar. Vi behövs! Vi vet att en framgångsfaktor för innovation och tillväxt i nya branscher är just starka nätverk både nationellt och internationellt. Det skall bli vansinnigt spännande att få vara med och skapa förutsättningar för att Sverige skall bli ledande inom edtech, både kring att utnyttja digitaliseringens möjligheter i utbildningssektorn, men också som en framtida exportbransch” avslutar hon.

Swedish Edtech Industry är en ideell förening. Initiala medlemmar vid lanseringen är Bonnier Education, CIMON, Digiexam, Digilär, e-daycare, EduChemVR, Furhat Robotics, Hypocampus, Invigos, IST, Kikora, Langoflow, Liber, Lightning hunt, Lingio, Jaramba/Streamience, MV-Nordic, NetPort Science Park, Natur och Kultur, Non-Violence Education International, Nära hjärtat, Optolexia, Psydentify, Progressiveiq, Quirkbot, Sana, Schoolsoft, Schoolido, Scription, Skolon, Stratsys, Storimi, StudyBee, Soundtrap, Svensk Talteknologi, Tieto, Vklass och Zcooly.

Edtech står för Educational Technology. Branschen omfattas av en bredd av tjänster och produkter såsom läromedel, provverktyg, lärplattformar, administrativa system, hårdvara, nätverk, kommunikationslösningar och kompetens.

Nyhet 2017-02-22
Avalon Innovation skapare av Sveriges Museers nya hemsida

Avalon Innovation skapare av Sveriges Museers nya hemsida

Nyhet 2017-02-22

Konsult Cecilia Ritz från Avalon Innovation har under hösten arbetat med Sveriges Museers nya hemsida. Hemsidan är skapad i Wordpress och kunden är jättenöjd med slutresultatet.

Riksförbundet Sveriges Museer tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen och har drygt 220 medlemmar fördelade över hela landet. Förbundet utser också varje år utmärkelsen "Årets museum".
Landets museer lockar varje år 26,5 miljoner besökare.

Se mer här .

Nyhet 2017-02-20
TC TECH’s produktionssystem slutgodkänt

TC TECH’s produktionssystem slutgodkänt

Nyhet 2017-02-20

Det första av de två produktionssystem som TC TECH levererat till Taiwan är nu verifierat och slutgodkänt i fullskalig produktion.

”Detta är självklart en väldigt viktig milstolpe i TC TECH’s utveckling”, säger VD Alexander Luiga i en kommentar. ”Dels innebär slutgodkännandet att vi kommer att redovisa intäkter under första kvartalet 2017 och dels kan vi nu intensifiera försäljningsarbetet av ytterligare system med godkännandet som grund”.

”Vad gäller det andra levererade systemet har detta uppnått samma kvalitetsstatus som det första. Nästa steg är att komplettera systemet med en s.k. Roll-to-Sheet-utrustning (RtS, en automatiseringsutrustning som gör det möjligt att mata in plastfilm från en rulle direkt in i systemet och efter inprägling av nanostrukturmönster klippa till önskad storlek). Denna produktutveckling pågår för fullt, och vi förväntar oss att ha en RtS installerad i Taiwan inom ett par månader. Därefter kommer kunden att för vår räkning testköra utrustningen i tre månader. Att kunna utveckla en RtS i nära samarbete med kund är otroligt värdefullt för oss, då den kommer att utgöra ett mycket attraktivt tillbehör till framtida system” avslutar Alexander Luiga.Visa fler nyheter

Detta är Cimon

Det som lockar oss på CIMON allra mest är att hitta möjligheterna i ny teknik, nya affärsmodeller eller ändrade beteendemönster som innebär att man kan skapa innovationer som gör stor skillnad. Har det också potential att bli en ny branschstandard “går vi igång” på riktigt. Känslan i att ha varit med från början när en ny innovation och affärsidé formas, till att skapa ett framgångsrikt bolag är obeskrivbar och det som driver oss. Med många framgångsrika exempel genom åren är det dessutom något vi blivit riktigt bra på.

Läs mer om oss