Nyheter

Nyhet 2020-07-01
Prisade digitaliseringskommunen Lidingö stad väljer Skolon för sina lärare och elever

Prisade digitaliseringskommunen Lidingö stad väljer Skolon för sina lärare och elever

Nyhet 2020-07-01

PRESSMEDDELANDE 2020-06-03
Peter på CIMON engagerad i återstart av Sverige efter corona

Peter på CIMON engagerad i återstart av Sverige efter corona

PRESSMEDDELANDE 2020-06-03

Företag i Sverige och världen har drabbats hårt i följderna av corona-krisen. Svenskt Näringsliv startar därför nu ett nytt stort projekt för att återstarta Sverige.
- Projektet handlar om att i kölvattnet av krisen skall det svenska näringslivet gå ut med stärkt konkurrenskraft, säger Jan-Olof Dacke, VD på Svenskt Näringsliv.

Till projektet har det knutits två nationella referensgrupper - en entreprenörsgrupp samt en storföretagargrupp. Grupperna skall representera näringslivets olika sektorer. Referensgrupperna skall bidra med lägesbild, erfarenhet och idéer för att förslag på åtgärder skall bli ännu mer relevanta.

I entreprenörsgruppen, bestående av 8 personer från hela landet, har Peter Mattisson på CIMON utsetts som en av representanterna.

- Det var för mig självklart att ställa upp när jag blev kontaktad av Jan-Olof Dacke för att vara en av entreprenörsrepresentanterna i detta för Sverige så oerhört viktiga arbete. För mig finns inget viktigare än att vi får en bra återstart för svenska företag i den största nationella och internationella kris vi haft i modern tid. Vi är världens kanske mest innovativa land och nu gäller det att utnyttja den kraften, avslutar Peter.

För mer information kontakta:
Peter Mattisson
VD och koncernchef
CIMON AB
0708-55 34 34

Nyhet 2020-05-25
Tre nya samarbeten med ledande aktörer på två veckor för Skolon

Tre nya samarbeten med ledande aktörer på två veckor för Skolon

Nyhet 2020-05-25Visa fler nyheter

Detta är Cimon

Det som lockar oss på CIMON allra mest är att hitta möjligheterna i ny teknik, nya affärsmodeller eller ändrade beteendemönster som innebär att man kan skapa innovationer som gör stor skillnad. Har det också potential att bli en ny branschstandard “går vi igång” på riktigt. Känslan i att ha varit med från början när en ny innovation och affärsidé formas, till att skapa ett framgångsrikt bolag som gör skillnad på riktigt är det som driver oss. Med många framgångsrika exempel genom åren är det dessutom något vi blivit duktiga på.

Läs mer om oss