Nyheter

Nyhet 2020-03-02
Exakta förvärvar Viron Group

Exakta förvärvar Viron Group

Nyhet 2020-03-02

Vi kan idag meddela att Exakta Group förvärvat Viron Group med bolagen Photomic och Kungsfoto. Exakta är en av Sveriges största tryckerikoncerner och har också en stor skolfotoverksamhet under namnet Exakta Skolfoto. Genom förvärvet av Viron Group blir man nu marknadsledande i Sverige och har därmed stora förutsättningar att vidareutveckla verksamheten till nya nivåer.

- Genom stora satsningar på ny digital teknik har vi inte bara digitaliserat Photomic och Kungsfoto sedan 2011, utan också bidragit till att utveckla branschen mot en mer kundinriktad och hållbar affärsmodell. Exakta Foto får nu de förutsättningar som krävs för att fortsätta vidareutveckla verksamheten i en marknad med tuff konkurrens. Samtidigt kommer vi lägga vårt fokus på att fortsätta växa och utveckla våra andra verksamheter ännu mer, säger Peter Mattisson, VD & koncernchef på CIMON.

CIMON har sedan 2011 varit ägare till Viron Group. Fokus har varit att utveckla e-handelsverksamhet och digitala distributionslösningar inom media och bildområdet kopplat mot framförallt skola. I denna bolagsgrupp har flera verksamheter utvecklats såsom Photomic och Kungsfoto, men också flera nya varumärken har skapats som till exempel Galio of Sweden. Sedan några år tillbaka har dock Viron Group renodlats till att helt fokusera på skolfoto och sportfoto med bolagen Photomic och Kungsfoto. De övriga bolagen finns som egna verksamheter i CIMON-gruppen och berörs ej av affären.

Vi frågor kontakta Peter Mattisson, koncernchef CIMON på tel. 0708-55 34 34
eller Magnus Bagge, VD Exakta Skolfoto på tel.070-523 33 55

Nyhet 2020-02-13
Kubicoms digitala verktyg blir BEAst-kompatibelt

Kubicoms digitala verktyg blir BEAst-kompatibelt

Nyhet 2020-02-13

Nyhet 2019-11-01
Skolon vinner unik upphandling inom e-läromedel

Skolon vinner unik upphandling inom e-läromedel

Nyhet 2019-11-01Visa fler nyheter

Detta är Cimon

Det som lockar oss på CIMON allra mest är att hitta möjligheterna i ny teknik, nya affärsmodeller eller ändrade beteendemönster som innebär att man kan skapa innovationer som gör stor skillnad. Har det också potential att bli en ny branschstandard “går vi igång” på riktigt. Känslan i att ha varit med från början när en ny innovation och affärsidé formas, till att skapa ett framgångsrikt bolag som gör skillnad på riktigt är det som driver oss. Med många framgångsrika exempel genom åren är det dessutom något vi blivit duktiga på.

Läs mer om oss