Nyheter

Nyhet 2016-08-28
Peter Mattisson från CIMON AB mötte Sveriges alla landshövdingar på Netport Science Park

Peter Mattisson från CIMON AB mötte Sveriges alla landshövdingar på Netport Science Park

Nyhet 2016-08-28

Pressrelease 2016-08-22
Skolons nya samarbete med Digilär är officiellt

Skolons nya samarbete med Digilär är officiellt

Pressrelease 2016-08-22

Nyhet 2016-08-16
TC TECH tar in 13,3 Mkr i nyemission

TC TECH tar in 13,3 Mkr i nyemission

Nyhet 2016-08-16

Pressmeddelande från TC-Tech: TC TECH’s styrelse har beslutat genomföra en riktad nyemission om 650 000 aktier i enlighet med det bemyndigande som beviljades av bolagets årsstämma den 26 maj 2016. Genom emissionen kommer bolagets aktiekapital att öka med 52 000 kronor, samtidigt som bolaget tillförs 13,3 Mkr i likvida medel. Den största aktieposten, 500 000 aktier, tecknas av Anders Lönner som därmed blir bolagets näst störste aktieägare efter CIMON Enterprise AB. Resterande 150 000 aktier tecknas av Länsförsäkringar Kalmar län. Teckningskursen har fastställts till 20,50 kr per aktie och beräknats såsom den volymvägda genomsnittskursen under perioden 1 – 12 augusti 2016 (21,55 kr) minskat med 4,9 %. Emissionen innebär en avvikelse från samtliga ägares företrädesrätt. Syftet är att knyta viktiga, kapitalstarka och långsiktiga partners till bolaget. Genom emissionen tillförs bolaget inte bara ytterligare rörelsekapital utan, framför allt, ägare som kan bidra med värdefull affärsmässig expertis och därmed till bolagets fortsatta utveckling. ”Att långsiktiga ägare som Anders Lönner och Länsförsäkringar Kalmar län väljer att investera i TC TECH är en viktig bekräftelse av vår teknologi och potentialen i TC TECH”, säger styrelsens ordförande Peter Mattisson i en kommentar.Visa fler nyheter

Detta är Cimon

Det som lockar oss på CIMON allra mest är att hitta möjligheterna i ny teknik, nya affärsmodeller eller ändrade beteendemönster som innebär att man kan skapa innovationer som gör stor skillnad. Har det också potential att bli en ny branschstandard “går vi igång” på riktigt. Känslan i att ha varit med från början när en ny innovation och affärsidé formas, till att skapa ett framgångsrikt bolag är obeskrivbar och det som driver oss. Med många framgångsrika exempel genom åren är det dessutom något vi blivit riktigt bra på.

Läs mer om oss